[ad_1]

فصل بیس بال ژاپن دیر آغاز شد و برنامه کوتاه شد ، اما نتیجه نهایی مانند همیشه است. Fukuoka SoftBank Hawks چهارشنبه عنوان چهارم متوالی خود را در ژاپن به دست آورد و غول های Yomiuri توکیو را در چهار مجموعه از بهترین هفت مجموعه جارو کرد. هاوکس پس از قرار گرفتن در جمع سه تیم برتر با نتایج عمدتا یک جانبه 13-2 ، 5-1 و 4-0 در این دیدار 4-1 در جنوب غربی شهر فوکوکا پیروز شد.

[ad_2]

منبع: pen-news.ir

ایندکسر