[ad_1]

DK Metcalf س onالی را از جردن شولتز در اینستاگرام مطرح می کند و به جالن هرتس رای مثبت می دهد ، و برای “عقاب ها” از کارسون ونتز شروع می کند

[ad_2]

منبع: pen-news.ir