Inside Fort (ITF): به روزرسانی های آسیب دیدگی UM ، Inside Intel On Penn State ، اطلاعات بیشتر

دسته‌بندی نشده | No comments


ما برخی از به روزرسانی های اصلی در مورد آسیب های UM در داخل ، همراه با داده های داخلی در مورد آنچه که در این ایالت برای پن ایالت اشتباه شده است ، داریم


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>