Blue Gold TV: جبران شدن با Notre Dame جک نیکل را استخدام کرد


BlueandGold.com ، عضو داخلی مایک سینگر را جذب کرد ، با درجه بالایی از تعهد و تعهد کلاس 2022 در پایان سخت جک نیکل در پایان عکس آخر عکسبرداری تام لمینگ در میلتون ، درگیر میلتون (غزه) شد. نیکل درباره فصل نوجوانی ، تعهد ایرلندی و موارد دیگر بحث می کند.


منبع: pen-news.ir

حتما بخوانید:
MLB لیگ خفاش های چوبی را برای نامزدهای احتمالی راه اندازی می کند

دیدگاهتان را بنویسید