[ad_1]

اولین پخش فصل 17 از "آناتومی گری ،" که بازگشت غافلگیرکننده پاتریک دمپسی را نشان داد ، رشد چشمگیری را در تأخیر مشاهده به دست آورد. "روی خاکستری" پس از سه روز تاخیر در مشاهده ، در میان بزرگسالان 18-49 به 2.3 رسید. این نشان دهنده جهش 64 درصدی و در عین حال بهترین نتیجه برای هر برنامه غیر فوتبالی در هفته نوامبر است. […]

[ad_2]

منبع: pen-news.ir

ایندکسر