+ 3 امتیاز زنده برای هفته 9 نوامبر: اولین نمایش “Grey’s Anatomy” 64٪ افزایش می یابد

دسته‌بندی نشده | No comments


اولین پخش فصل 17 از "آناتومی گری ،" که بازگشت غافلگیرکننده پاتریک دمپسی را نشان داد ، رشد چشمگیری را در تأخیر مشاهده به دست آورد. "روی خاکستری" پس از سه روز تاخیر در مشاهده ، در میان بزرگسالان 18-49 به 2.3 رسید. این نشان دهنده جهش 64 درصدی و در عین حال بهترین نتیجه برای هر برنامه غیر فوتبالی در هفته نوامبر است. […]


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>