29 نوامبر 2020 (نقطه 2)

دسته‌بندی نشده | No comments


آسوشیتدپرس

کندال هینتون به عنوان یک مدافع اضطراری برای Broncos خرد شد

یک ماه پیش ، کندال هینتون شخصی بود که اگر در دبیرستان آب نبات یا جمع آوری کمک مالی می خواهید با او تماس بگیرید. روز یکشنبه ، او مدافع اصلی Denver Broncos بود ، یک چرخش مناسب فصل NFL 2020 در طی یک بیماری همه گیر که هر روز پیچ و تاب می آورد. هینتون در آخرین سال حضور خود در Wake Forest در سال 2019 از بازیکن خط حمله به گیرنده وسیع منتقل شد و 73 پاس برای 1001 یارد و چهار لمس را به دست آورد ، آنقدر خوب بود که بتواند نظر Broncos را جلب کند ، که بعد از بی ترکیب ماندن او را امضا کرد.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>