12 شتاب دهنده برجسته بزرگ در یک مربع ایستاده بودند


ویرجینیای غربی ، که نامزد انتخابات شد ، لیدی براون یک مبارزات موفقیت آمیز را ترتیب داد و اگر پشتی نبود که این آخر هفته با آن روبرو می شد ، پیشگام در Big 12 بود. هال در هر بازی امتیاز 100 یاردی را تحت الشعاع قرار داده است ، اما در هفت بازی از هشت بازی سال ، یکی بیش از 130 یارد را پشت سر گذاشته است. او سال گذشته به شدت گلزنی کرد و مربیان ویرجینیای غربی امیدوارند که براون نیز در همین مسیر قرار داشته باشد.


منبع: pen-news.ir

حتما بخوانید:
رکورد جهانی نیمه ماراتن در والنسیا شکسته شد

دیدگاهتان را بنویسید