یک گزارش تازه اول سال واقعی: بعد از یک بازی عالی

دسته‌بندی نشده | No comments


اگرچه فصل 2020 برای یک سال شرکت در دانشجوی سال اول واقعی کال به حساب نخواهد آمد ، اما به دلیل محدودیت در لیست ها ، پیگیری تماس و سایر موارد ، آنها زودهنگام راه اندازی شدند.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>