یادداشت های نقض حقوق: هاسکینز در یک بعد از ظهر هجومی بد بدرخشد

دسته‌بندی نشده | No comments


حسن هاسکینز برای اولین بار به UM معرفی شد و برای 101 یارد عجله کرد و هر دو TD تیم را به ثمر رساند.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>