[ad_1]

لوک گیفورد بازیکن بازپرداخت ذخیره و نیروهای ویژه دالاس کابویز در دو بازی بدون پرداخت حقوق به دلیل نقض سیاست NFL در مورد مواد افزایش دهنده بهره ، محروم شد. در حالی که گیفورد در این فصل تنها یک بازی دفاعی انجام داده است ، وی در شش بازی که برای کابوی ها بازی کرده است (3-7) 121 کلیک تیم ویژه انجام داده است. گیفورد در طی دو پنجشنبه آینده ، بازی شکرگذاری در خانه مقابل واشنگتن و یک هفته بعد در بالتیمور مسابقات را از دست خواهد داد.

[ad_2]

منبع: pen-news.ir