گیتورز کوری کالیر جونیور را استخدام می کند. در آخرین به روزرسانی رتبه بندی ، ستاره 5 را حفظ می کند

دسته‌بندی نشده | No comments


کوری کالیر جونیور مدافع آینده گیتورز چشم انداز پنج ستاره در آخرین دسته نمودارها باقی مانده است.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>