گفته می شود که رویداد اصلی کورتیس بلیدز در مقابل دریک لوئیس در UFC Fight Night لغو شده است

دسته‌بندی نشده | No comments


UFC انتظار می رود یک تاریخ برنامه ریزی شده در ماه دسامبر برگزار شود.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>