گزارش: Warriors یک استثنا برای بازیکنان معلول برای Clay Thompson در نظر گرفت

دسته‌بندی نشده | No comments


واریرز گفت كلی تامپسون تمام فصل را با آشیل پاره از دست خواهد داد.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>