گزارش: Packers سعی کرد DL Snacks Harrison را از تیم آموزشی Seahawks به خدمت بگیرد

دسته‌بندی نشده | No comments


روز دوشنبه ، Seahawks هریسون را در لیست 53 نفر قرار داد.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>