گزارش: NBA تلاش لیکرز برای حذف حقوق لوول دنگ را انکار می کند

دسته‌بندی نشده | No comments


لیکرز با محدودیت دستمزد ، مالیات لوکس و سقف سخت انعطاف پذیر نیست.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>