گزارش: صورتحساب ها می توانند در هفته سیزدهم در آریزونا 49ers بازی کنند

دسته‌بندی نشده | No comments


Buffalo Bills می تواند دوشنبه شب هفته سیزدهم برای فوتبال در سانفرانسیسکو 49ers در آریزونا در فوتبال بازی کند.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>