گزارش: جو بارو ACL ، MCL ، آسیب اضافی زانو را پاره کرد

دسته‌بندی نشده | No comments


جو بورو QB Bengals پس از مصدومیت در بازی روز یکشنبه بیش از حد انتظار به زانوی چپ آسیب دید.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>