[ad_1]

جو بورو QB Bengals پس از مصدومیت در بازی روز یکشنبه بیش از حد انتظار به زانوی چپ آسیب دید.

[ad_2]

منبع: pen-news.ir