گزارش: بیش از یک چهارم قرارداد هاوکس دانیلو گالیناری ناامن است

دسته‌بندی نشده | No comments


این پیشرفت قابل توجهی در درک معامله گالیناری است.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>