[ad_1]

هنگامی که جو بارو از ناحیه زانو دچار آسیب دیدگی شد و یکشنبه هفته گذشته مقابل واشنگتن به پایان رسید ، بنگال ها به رایان فینلی متوسل شدند ، اما انتظار نمی رود که او در هفته 12 مقابل غولها شروع کند. براندون آلن شروع کرد. آلن توسط [more]

[ad_2]

منبع: pen-news.ir

ایندکسر