[ad_1]

فصل 2020 برای اهداف واجد شرایط بودن حساب نمی شود ، اما ما هنوز در حال پیگیری افراد تازه وارد واقعی Cal در طول این فصل کوتاه هستیم. با این حال ، خرس ها از تازه واردهای واقعی خود در فصل 2020 استفاده کردند ، ملولو یوسفا دومین شروع متوالی خود را آغاز کرد و دیمین مور بیشترین لباس را در میان دوندگان گرفت.

[ad_2]

منبع: pen-news.ir