گرگینه روزانه: 29 نوامبر

دسته‌بندی نشده | No comments


بعد از از دست دادن UM دیروز ناامید کننده های زیادی وجود داشت ، در داخل ما واکنش ها و نظرات بعد از بازی داریم.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>