[ad_1]

توییت های روز وینس گری هنگام پاسخ به س questionالی در مورد وضعیت QB در ایالت پنسی اشتباه گرفته و شاید فاش کرد که چه کسی پشت مرکز میشیگان شروع خواهد کرد. “از نگاه او ، فکر می کنم کید از شنبه برای ما شروع می شود.

[ad_2]

منبع: pen-news.ir