گرگینه روزانه: 25 نوامبر

دسته‌بندی نشده | No comments


توییت های روز وینس گری هنگام پاسخ به س questionالی در مورد وضعیت QB در ایالت پنسی اشتباه گرفته و شاید فاش کرد که چه کسی پشت مرکز میشیگان شروع خواهد کرد. “از نگاه او ، فکر می کنم کید از شنبه برای ما شروع می شود.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>