کنیون مارتین معتقد است که شخصیت کوین گارنت در NBA یک عمل بوده و او را “توله سگ ایوان” می نامد.

دسته‌بندی نشده | No comments


کوین گارنت در دوران شکوفایی خود در NBA به خاطر آشغال هایش در زمین معروف بود. اما رقیب دیرینه او کنیون مارتین هرگز آن را خریداری نکرد.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>