کندال هینتون ، مدافع دفاعی Broncos با یک باخت به Saints مبارزه می کند

دسته‌بندی نشده | No comments


با چهار خط حمله در فهرست COVID-19 ، دنور آزاد شد و پشت سر مركز قرار گرفت و هینتون ، یك گیرنده ناآماده كه آخرین بار در سال 2017 به عنوان بازیکن خط حمله تمام وقت برای Wake Forest بازی كرد. هینتون 1-9 ، 13 یارد ، 2 رهگیری به پایان رسید .


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>