کمبود خود فعال سازی: افرادی که ذهنشان کاملاً خالی است

دسته‌بندی نشده | No comments


در سال 1984 ، محققان برای اولین بار نقص در خود فعال سازی را توصیف کردند. کسی که رنج می برد هیچ عملی انجام نمی دهد مگر اینکه تحریک شود.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>