کلیپرزها از جاستین پاتون صرف می کنند تا اتاقی را با محدودیت حقوق باز کنند

دسته‌بندی نشده | No comments


جاستین پاتون ، که کلیپرز در یک معامله شبانه به او دست یافت ، روز سه شنبه توسط تیم رد شد.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>