پیش بینی های کارکنان: فوتبال میشیگان ولورینز در برابر ایالت پن

دسته‌بندی نشده | No comments


در بهار 2017 ، جیمز فرانکلین ، سرمربی پنس نکاتی را بیان کرد و به جهانیان گفت چقدر “بهتر” کافی نیست.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>