پیش بینی های کارکنان: اورگان در مقابل ایالت اورگان

دسته‌بندی نشده | No comments


چه کسی فکر می کند برندن کلر جارد هالوس روز جمعه در راس بازی قرار بگیرد؟ ما همه چیز را می شکنیم …


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>