پیت دستانش را با پشت کلمسون پر خواهد کرد

دسته‌بندی نشده | No comments


خط دفاعی پیت شنبه با سخت ترین چالش فصل خود روبرو خواهد شد. پلنگ ها برای در اختیار گرفتن شماره 4 کلمسون ، تیمی که شاید بهترین صندلی عقب در کل فوتبال دانشگاه را دارد ، به دره مرگ سفر می کنند. کلمسون بزرگترین جنایت در ACC است و بهترین حمله برای صعود به کنفرانس به آن دامن می زند.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>