پنج نکته ای که در ماه نوامبر در مورد استخدام در نوتردام آموختیم

دسته‌بندی نشده | No comments


یک ماه شلوغ برای کادر مربیان ایرلندی برایان کلی و نوتردام بوده است. در ماههای تابستان ژوئن تا آگوست ، نوتردام هشت تعهد جدید در کلاس 2021 دریافت کرد. سپس نوامبر آمد ، که شامل پنج قرار جدید فقط در هشت روز بود.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>