پنج اشتباه بزرگ کال را به باخت 24-23 مقابل استنفورد محکوم می کند

دسته‌بندی نشده | No comments


برکلی ، کالیفرنیا – مشکلات تیم های ویژه باخت کال یک هفته پیش به اورگان را تعیین کرد. آنها باخت به استنفورد را تعیین کردند


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>