پروژه NBA 2020: بازندگان برنده

دسته‌بندی نشده | No comments


جاستین فنسترمن پیش نویس NBA برای سال 2020 را می شکند و به شما می گوید کدام تیم ها بزرگترین برنده و بازنده در فصل آینده بودند.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>