پادکست فوتبال میشیگان ولورینز: PSU’s Balas Skene ، Line Play ، موارد دیگر

دسته‌بندی نشده | No comments


داگ اسکنه بازیکن تهاجمی سابق UM All-Big Ten و New England Patriot به کریس بالاس پیوست تا در میشیگان سخنرانی کند


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>