ویرجینیا غربی VCU را کوچک کرده و به عنوان بازی Crossover Classic صعود می کند

دسته‌بندی نشده | No comments


در حالی که پایان ناگهانی فصل گذشته هواداران ویرجینیای غربی را به تعجب می اندازد که ممکن است چیست ، کوهنوردان این موضوع را انتخاب می کنند


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>