ووکس خواستار تحریم کمپوفریو در برابر رودز و بوئنافوئنته و شلیک گلوله شده است


این شرکت جیمز رودز و آندره بوئنافوئنته را برای صندلی کریسمس خود در اختیار دارد و وکس خواستار تحریم این شرکت شده است.


منبع: pen-news.ir

حتما بخوانید:
بازی؟ فولادها ، راونز سرانجام ملاقات خواهند کرد ... شاید

دیدگاهتان را بنویسید