وانت های هفته 12: جایگزینی جو بارو ، رکس Burkhead و دیگران

دسته‌بندی نشده | No comments


پس از اینکه جو Burrow و Rex Burkhead در پایان فصل با مصدومیت به میدان آمدند ، اندی بهرنز و اسکات پیانوفسکی دو بازیکن را برای بررسی لیست جدا کردند.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>