همیلتون: مرسدس دیگر هنگام چرخش ضعف ندارد

دسته‌بندی نشده | No comments


لوئیس همیلتون می گوید مرسدس توانسته است تنها نقطه ضعفی را که مفهوم آن برای اتومبیلی با پایه بلند فرمول 1 وجود دارد از نظر مشکلات پیچش بهبود بخشد.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>