همه چیز درباره پتاسیم هیدروکسید

پتاس KOH به عنوان خرید کردن مواد نخستین صنعتی که یک قلیایی اهمیت مبنا حاذق میباشد و اکثری از کاربردهای آن سرانجام همین خاصیت است. کلیدی وجود مشکلاتی که وی در شروع مسیر استخراج فلز از سود و پتاس توسط پیل گالوانیک داشت به زودی به خطای خودش پی پیروزی و فهمید که اهمیت به کار بردن محلول آبی اشباع شده می تواند مانع از تجزیه نمکها شود آخر و عاقبت در اکتبر سال ۱۸۰۷ دیویی تصمیم گرفت که در روند استخراج خویش از پتاس مذاب به کارگیری نماید و وقتی که الکترولیز را شروع کرد متوجه دانه های ریز شبیه جیوه و اهمیت جلای فلزی بر روی قطب منفی سلول الکتروشیمیاییشد.دیوی مشاهده کرد بعضا از این دانه ها فوراً به حالت انفجاری می سوختند و شعله درخشانی پدید می آوردند در حالیکه بعضی دیگر به حالت کدر در آمده و قشر نازک سفیدی بر روی تراز آن‌ها را می پوشاند. در دیر باز همین ماده شیمیایی را از طرز واکنش هیدروکسید کلسیم (آهک هیدراته) با کربنات پتاسیم ایجاد میکردند، ولی امروزه از الکترولیز محلولهای کلرید پتاسیم دارای روند جیوهای یا این که غشایی ایجاد میشود. این ماده در پردازش مرطوب نیمههادیها و یک ماده سفید کننده برای منسوجات است. در مجزاسازی و تحلیلهای شیمیایی، یک عامل اهمیت ارزش برای تیتراسیون اسیدها برای تعیین غلظت آنان است. به جهت سفارش این کالا اصلی مشاوران و کارمندان فروش گروه تماس حاصل پتاسیم هیدروکسید در جدولانه فرمایید. گاز هیدروژن و کلر ایجاد شده در همین مراحل به ترتیب محصولات جانبی کاتدی و آندی محسوب میشوند. اکثر اوقات در مخلوط مهم صابونهای سدیم، به عنوان مثال، در محصولات اصلاح و همچنین در صنعت نساجی استفاده میشوند. هیدروکسید پتاسیم اکثر اوقات به تیتر یک افزودنی در غذاهای فرآوریشده تجاری و به عنوان یک ماده شستشو شیمیایی به جهت میوه و سبزیجات یافت میشود. صابون های هیدروکسید پتاسیم به عنوان “صابون های نرم” هم شناخته می شوند. در تولید کاغذ به جدا نمودن لیگنین از الیاف سلولزی امداد میکند. به عنوان پایه، پتاس به عنوان یک تنظیمکننده pH در ایجاد و پردازشهای صنعتی فعالیت میکند. از هیدروکسید پتاسیم به جهت تولید سایر ترکیبات پتاسیم مانند پرمنگنات پتاسیم ، کربنات پتاسیم ، فسفات های پتاسیم مثل دی فسفات تترا پتاسیم، یدات پتاسیم، سیانید پتاسیم، تولید رنگدانه ها ایجاد شیشه، ایجاد صابون های مایع اهمیت کیفیت بالا، تولید گازوئیل از نباتات، خنثی سازی محلول های اسیدی و در ساخت مواد شیمیایی استفاده می شود.

حتما بخوانید:
داستان شروع طراحی ساختمان (آموزش ویدیویی ) نخبگان طراحی