هفته 12 مسابقات NFL 2020: بررسی ها ، شبکه های تلویزیونی و زمان شروع مسابقات یکشنبه

دسته‌بندی نشده | No comments


در اینجا نگاهی به برنامه NFL از هفته 12 ، از جمله زمان شروع ، کانال های تلویزیونی و پیش نمایش بازی است.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>