هفته دوازدهم معافیت از سیم: اتوبوس Gus را برای برنده شدن رانندگی کنید

دسته‌بندی نشده | No comments


جان دایگل توصیه می کند که کدام بازیکنان را برای Waiver Wired Week 12 انتخاب نکنند. (میچل لیتون-ایالات متحده امروز ورزش)


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>