هفته خانه فانتزی – نلسون آقولور

دسته‌بندی نشده | No comments


Raiders WR در این فصل دو نتیجه برابر حریفان NFC South دارد. آیا این می تواند از یکی از بدترین دفاع ها در NFL تغییر کند؟


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>