هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز ها را میتوان بر اساس ظاهری که دارند، در دستههای متفاوت دستهبندی کرد، براین اساس شرکت تولید کننده باید دارای دقت به نکتههایی زیرا مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک جور از این قطعه را طراحی کنند. انواع هدرز را می توان در سه مدل کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز بایستی کلیدی اعتنا به موضوعاتی چون ارتقا قدرت هدرز، دقت به میزان آلایندگی موجود و مقدار تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یکی از از لوازمی است که برای ارتقاء شتاب و قدرت اتومبیل آیتم استعمال قرار می گیرد ، برای اینکه بتوانید نهایت راندمان را از خودرو پراید اخذ نمایید این مورد یکی از از موارد ضروری میباشد. طراحی و ساخت مانیفولد به صورتی میباشد که مرحله آن صیقلی نمیباشد و زبر و ناصاف هم به نظر میرسد، از همین جهت در هنگام خارج شدن گازها آلاینده، اختلالاتی دیده میشود، البته از آنجاییکه در طراحی و ساخت هدرز پراید یورو4 فولادی از طرز خمکاری به کارگیری شده است، تراز آن صاف و صیقلی دیده می‌شود و به این دلیل خروج گازهای آلاینده به بهترین حالت ممکن اتفاق میافتد. درصورتیکه بخواهیم در رابطه اساسی طراحی این قطعه بگوییم؛ می بایست گفت که همین قطعه سطحی به طور کامل صاف و صیقلی دارد، چرا که اگر اینچنین نباشد و بر روی تراز آن زبری دیده شود، این زبری مانع از خروج گاز میشود، بدین ترتیب ایجاد و طراحی این قطعه را می توان یک فعالیت سخت و تهیدست به دانش منحصر به فرد در نظر گرفت. در یک تعریف و تمجید کلی میتوان هدرز را یک قطعه فنی به جهت تیونینگ و همچنین تقویت موتور در لحاظ گرفت که در زمانی که ارزش اتومبیل بالا می‌رود و اشخاص توانایی خرید یک اتومبیل پرقدرت و مهم میزان مرغوب بودن را ندارند، مورداستفاده قرار می گیرد و آن را بر روی خودرو هدرز پراید یورو 4 فولادی کارگزاشتن مینمایند که نصب همین قطعه سبب پیدایش ویژگیهای متمایز در خودرو هم میشود. درصورتیکه در طراحی و ساخت خودروی شما از قطعهی هدرز استعمال شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، اساسی شتاب و عملکرد بهتری از خودرو خارج میشود؛ از طرفی خودرویی که از این قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در رابطه دارای طراحی و تولید همین قطعه حیاتی دارد، زمانه و هزینهای است که شما بایستی به جهت آن در لحاظ بگیرید، ایجاد هدرز را میتوان یک فرایند وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به این استدلال اکثری از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در حیث میگیرند که می بایست بهصورت جداگانه بر بر روی اتومبیل نصب شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک به کار گیری نمیکنند. این دو قطعه از لحاظ فرآورده و ساختاری اصلی یکدیگر تفاوت دارند، میتوان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی به جهت هر سیلندر یک خروجی در حیث گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا وارد شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی اهمیت کمترین مقاومت از اگزوز ماشین بیرون می‌شوند و پروسهی انجام همین اتفاق کلیدی هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه دارای مانیفولد، بسیار سریع و آسانتر هست و این مسئله خود می تواند بر خنکسازی موتور هم تاثیر داشته باشد. وقتی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط کلیدی هدرز فولادی پراید وب وبسایت خود باشید.

حتما بخوانید:
غول های حضور در پلی آف ، دنبال طولانی ترین پیروزی از سال 16 تاکنون