نگاه اول: نبراسکا

دسته‌بندی نشده | No comments


نبراسکا پس از از دست دادن IU خود چگونه پاسخ خواهد داد؟ گوز بعد از ایلینوی؟ ما اولین قله مسابقه شنبه را می گیریم.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>