بخش پایینی پیستون که حیاتی سه وضعیت فارغ از برش، حیاتی برش سطحی، و اساسی برش کامل طراحی می شود و حیاتی شاتون و میل لنگ در ارتباط است. پیستون قطعه ای استوانه ای شکل توخالی هست به طوریکه یک سر آنان بسته و سر دیگرش باز میباشد و از نحوه این سر و بوسیله شاتون به میل لنگ متصل میگردد البته به طور معمول قطر پیستون در سر گشوده آن عمده است. قطر پیستون در ناحیه سر از کلیه جا کمتر می باشد . دامنه پیستون گاهی قطر کمتری نسبت به تاج دارد همین اختلاف قطر در میان نیم تا ۷ دهم میلی متر است. معمولا روی دامنه پیستون بالا و زیر می رود شکاف ریزی هم جهت نفوز روغن به داخل پیستون تعبیه می شود. موتورهای V10 و موتورهای V12 نیز اکثر برای ماشین های سوپر اسپرت بکار می روند. همین پیستون ها عمدتا در ماشین های سواری و سبک استفاده می گردد . همین پیستونها عمدتا در اتومبیلهای سواری و سبک استفاده میگردد. پیستونها به شکل سه گوش چیده شدهاند و به شکل چرخشی حرکت میکنند. همینطور از خاصیت ارتجاعی برخوردار میباشند و تعداد حلقه ها در هر پیستون از سه تا هفت عدد متغیر است. کلیدی افزایش تعداد این قطعه، میزان بلوک سیلندر نیز ارتقا می یابد؛ میل لنگ نیز حیاتی دقت به تعداد سیلندرهای خودرو، قابلیت و امکان پذیرش شاتون را خواهد داشت. تعداد سیلندرهای عمده در همین موتورها به معنی توان و گشتاور بالاتر و ولی مصرف سوخت بیشتر می باشد. مزیت این چینش، کوتاه شدن ارتفاع موتور به خصوص در موتورهای کلیدی تعداد سیلندر بالا می باشد. بعضی میگویند صدای منحصر به فرد این موتورها شبیه صدای پاره شدن قالی است. همین موتورها اکثر اوقات بیش از ۳ تا ۵ لیتر حجم دارند، قدرتمند و صدای غرش آنان هر شنونده ای را به هیجان میآورد. هر سازنده ای امر العمل هایی را ارائه می کند که اجرای منظم و اهمیت برنامه همین قواعد سبب ساز ارتقاء ارتفاع قدمت پمپ و همچنین راندمان بالای پمپ طی مدت سیکل کاری آن می شود. در صورتی که دقت کرده باشید رینگها و به صورت رینگ کامل نیستند، و دهانه آن به شکل تمام بسته نمیشود پس باید اعتنا کنیم که رینگ کمپرسی و رینگ کمپرسی روغنی هر دو دهانهیی دارند، و این دهانهها زمانی که پیستون را در سیلندر موتورسیکلت جا میاندازیم نباید روبروی هم قرار بگیرند، زیرا منجر بالا آمدن روغن و ایجادروغن سوزی می شود، به جهت پرهیز از این عمل در دوران نصب دهانههای حلقه را به شکل ۱۲۰ رتبه اهمیت مسافت از هم تقسیم می کنیم . همانطورکه روشن است رینگ به معنا رینگ می باشد و رینگ پیستون به حلقههایی فلزی گفته می‌شود که بر روی پیستون قرار میگیرند. بخش فلزی و مشقت بار خارجی و بخش انعطاف پذیر داخلی. بخش داخلی از پلاستیک طبیعی تشکیل شده است. در بین سه رینگ پیستون، حلقه روغنی بالاترین فشار داخلی را دارا می­باشند. به این ترتیب که غالبا در موتور های بنزینی از سه یا این که چهار موتور های دیزلی از شش یا هفت حلقه استفاده می شود. رینگهای جرم در شیارهای نزدیک به سطح فوقانی پیستون و فراتر از رینگهای روغنی قرار داده میشوند. یکی از از ویژگیهای همین دسته موتور همین است که می توان آن را نزدیک کف اتومبیل قرار بخشید و به همین وسیله، مرکز ثقل ماشین را به زمین نزدیک کرد. نزدیک شدن مرکز ثقل اتومبیل به زمین به این معنی که خوب تر شدن دستور پذیری خودرو. چرخه ای که به آن اشاره کردیم، از بالای سیلندر شروع شده و همین قطعه به عنوان یک دریچه کار کرده و با گشوده شدن آن، هوا و سوخت وارد استوانه می شوند. قسمت های دارای پیستون ها در گونه های مختلف تفاوتی ندارند، ولی رخ آن ها بسته به نوع موتور، گونه سوخت ، سیلندر ها ، سر سیلندر ها و… البته در وسیلههایی نظیر موتور سیکلت های ریز و ماشینهای چمن زنی زیاد دیده میشوند. موتور های ۶ سیلندر خطی اساسی همین که از قدرت مهربانی بر خوردارند، ولی یک میزان درازند و جا دادن آنها در ذیل کاپوت یک مقدار خلل است. به این ترتیب برخی از سازندگان به جای آن ها از موتور ۵ سیلندر خطی استفاده میکنند. به این ترتیب می اقتدار همین موتورها را مخلوط دو موتور V رخ نیز دانست. سیستم هوارسانی نهتنها سیلندرها را اصلی هوا پر میکند، بلکه گازهای خروجی را نیز بهطور ظریف و کنترلشده به بیرون میفرستد. همین قطعه که میله ای تو خالی می باشد برای برقراری ارتباط پیستون اساسی شاتون به فعالیت می رود. موتورهای تک سیلندر قدرت کافی برای منش بردن یک خودرو را ندارند. امروزه در اتومبیل های سواری، از پیستون های آلومینیمی، به ادله سبکی و انتقال حرارت بهتر، به کارگیری می گردد، که به دو نحوه ریختگی یا آهنگری ساخته می شوند. به عامل این‌که پیستونهای این اتومبیل شبیه دستان یک ورزشکار بوکس حرکت میکند، به آن موتور بوکسوری فروش پمپ پیستونی نیز میگویند. یکی از از شاتون ها اثبات میباشد که به آن شاتون اهمیت (master rod ) گفته می شود و بقیه شاتون ها به انتهای تعدادی ضلعی شاتون حساس وصل می شوند که به آن ها شاتون های اتصال (articulating rods ) گفته می شود که منجر چرخش میل لنگ و حرکت پیستونها می شود . وقتی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه کلیدی ساخت پیستون دارای سرنگ وب وبسایت خود باشید.

ایندکسر