نکات برجسته انقلاب در برابر اتحادیه: Revs شماره 1 را در جلسه پلی آف مبهوت کرد

دسته‌بندی نشده | No comments


انقلاب تاکنون بزرگترین ناامیدی در مرحله پلی آف جام MLS را رقم زده است و سودآورترین اتحاد را در پیروزی 2-0 خیره کرده است.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>