نمایندگان از سر فیلیپ گرین می خواهند که با نزدیک شدن به آرکادیا ، کسری حقوق بازنشستگی را جبران کند

دسته‌بندی نشده | No comments


استفان تیمز در حالی که از نهاد نظارتی تنظیم کننده بازنشستگی برای محافظت از اعضای طرح بازنشستگی خواستار جذب سرمایه بود.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>