نمایش KSO: ارزیابی دقیق از دست دادن دولت ایالتی در واکو

دسته‌بندی نشده | No comments


جیمی گوهین (ksu_FAN) و کریس نلسون (KSONelson) آنچه را که از باخت کانزاس به بیلور دیدند شکستند


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>