نمایش: آلاباما بر روی LSU Tigers تمرکز دارد

دسته‌بندی نشده | No comments


میک گیلسیپی از BamaInsider.com تماس های شما را امشب آغاز می کند ، ساعت 6:00 بعد از ظهر CST ، و در آلاباما علیه LSU صحبت می کند.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>