[ad_1]

من بیش از هشت ماه قبل از چهارشنبه شب یک رویداد زنده ورزشی را گزارش نکرده بودم. وقتی این کار را کردم ، قضیه فرق می کرد.

[ad_2]

منبع: pen-news.ir