ناردوسی: “آنها سخت جنگیدند. فقط کافی نبود “

دسته‌بندی نشده | No comments


پت ناردوزی بعد از باخت 52-17 پیت مقابل کلمسون در روز شنبه با رسانه ها دیدار کرد. در اینجا بیانیه کامل گفته های او آمده است.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>